Độ khó: KHÓ Science - Technology

Trọng lượng của bạn có giảm đi khi ở trong thang máy không?

Chuyện gì xảy ra khi bạn ở trong thang máy? Trọng lượng của bạn có tăng lên hay giảm đi không? Carol Hedden khám phá mối quan hệ giữa trọng lực, trọng lượng và chuyển động tương đối, sử dụng một thang máy chuyển động để giải thích vật lý thật hấp dẫn. Cùng theo dõi video và học từ vựng cũng như phát âm tiếng Anh hữu ích bạn nhé.

Thời lượng video:
03:22
Bài giảng:
06:38
Flashcard:
8 flashcard
Từ vựng:
21 từ mới
Quiz 1: Nghe - Điền từ
5 câu, Khó
Quiz 2: Nghe - Hiểu
4 câu, Khó