The Panama Papers, Explained With Piggy Banks 02:07Độ khó: FREE

The Panama Papers, Explained With Piggy Banks

Giải thích đơn giản về Tài liệu Panama

Asian Parents React To “I Love You” 06:49Độ khó: FREE

Asian Parents React To “I Love You”

Phụ huynh châu Á phản ứng khi nghe "Con yêu bố/mẹ"

Would you weigh less in an elevator? – Carol Hedden 03:22Độ khó: FREE

Would You Weigh Less In An Elevator?

Trọng lượng của bạn có giảm đi khi ở trong thang máy không?

The Story Of Cosmetics 07:57Độ khó: FREE

The Story Of Cosmetics

Câu chuyện về mỹ phẩm

Meg Jay: Why 30 is not the new 20 14:42Độ khó: FREE

Why 30 Is Not The New 20

Tại sao tuổi 30 lại không phải là một tuổi 20 mới?

How the heart became ♥ 01:19Độ khó: FREE

How the heart became ♥

Lý giải tại sao ♥ lại là biểu tượng cho trái tim

What Is Gravity? 03:02Độ khó: FREE

What Is Gravity?

Lực hấp dẫn là gì?

Refugee crisis easily explained 03:50Độ khó: FREE

Refugee Crisis Easily Explained

Giải thích đơn giản về khủng hoảng tị nạn

Why do competitors open their stores next to one another? _ Jac de Haan 03:57Độ khó: FREE

Why Do Competitors Open Their Stores Next To One Another?

Tại sao các đối thủ cạnh tranh thường hay mở cửa hàng ở cạnh nhau?

Equal For LGBT Community- Hillary Clinton 02:20Độ khó: FREE

Equality For LGBT Community – Hillary Clinton

Quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT - Hillary Clinton

Why Is Soda Cheaper Than Water 01:32Độ khó: FREE

Why Is Soda Cheaper Than Water?

Vì sao soda lại rẻ hơn nước?

My New Chapter – Michelle Phan 04:16Độ khó: FREE

My New Chapter – Michelle Phan

Chương mới cuộc đời - Michelle Phan

Newton’s 3 Laws, with a bicycle – Joshua Manley 03:13Độ khó: FREE

Newton’s 3 Laws, With A Bicycle

3 Định luật của Newton và chiếc xe đạp

How Did English Evolve? 05:05Độ khó: FREE

How Did English Evolve?

Tiếng Anh đã phát triển như thế nào?

A guide to the energy of the Earth – Joshua M. Sneideman 04:44Độ khó: FREE

A Guide To The Energy Of The Earth

Chu kỳ của năng lượng Trái Đất

Steve Jobs – Inspirational Speech “If today were the last day of my life” 01:54Độ khó: FREE

Steve Jobs: “If Today Were The Last Day Of My Life”

Steve Jobs: "Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời tôi"