Sally Kohn: Lets try emotional correctness 06:00Độ khó: FREE

Let’s Try Emotional Correctness

Hãy thử trở nên đúng đắn về mặt tình cảm

Michael Anti: Behind the Great Firewall of China 18:44Độ khó: FREE

Behind The Great Firewall Of China

Đằng sau "Vạn Lý Hoả Thành" của Trung Quốc

Meg Jay: Why 30 is not the new 20 14:42Độ khó: FREE

Why 30 Is Not The New 20

Tại sao tuổi 30 lại không phải là một tuổi 20 mới?

Life is easy. Why do we make it so hard? – Jon Jandai 15:10Độ khó: FREE

Life Is Easy. Why Do We Make It So Hard?

Cuộc sống vốn đơn giản. Sao ta cứ khiến nó trở nên khó khăn?

Angela Lee Duckworth: The key to success? – Grit 06:07Độ khó: FREE

The Key To Success – Grit

Chìa khóa của sự thành công chính là sự bền bỉ

Alisa Miller The news about the news 05:03Độ khó: FREE

The News About The News

Tin tức về tin tức

Tan Le: My immigration story 12:17Độ khó: FREE

My Immigration Story

Câu chuyện nhập cư của tôi

Thomas Suarez: A 12-year-old app developer 04:41Độ khó: FREE

Thomas Suarez: A 12-Year-Old App Developer

Thomas Suarez: Nhà phát triển phần mềm 12 tuổi

Simon Sinek: How great leaders inspire action 18:35Độ khó: FREE

How Great Leaders Inspire Action

Các nhà lãnh đạo lớn truyền cảm hứng cho hành động ra sao

Bhutan – The Most Happiness Country In The World 18:55Độ khó: FREE

Bhutan – The Most Happiness Country In The World

Bhutan - Đất nước hạnh phúc nhất thế giới

The future of early cancer detection – Jorge Soto 11:22Độ khó: FREE

The Future Of Early Cancer Detection

Tương lai của phát hiện sớm bệnh ung thư

Jane McGonigal: Gaming can make a better world 20:32Độ khó: FREE

Gaming Can Make A Better World

Chơi game có thể tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn

Lisa Bu: How books can open your mind 06:17Độ khó: FREE

How Books Can Open Your Mind?

Cách những cuốn sách giúp bạn mở mang tri thức

Bill Gates: Innovating to zero 28:52Độ khó: FREE

Bill Gates: Innovating To Zero

Bill Gates: Đổi mới từ con số 0

The danger of silence – Clint Smith 04:23Độ khó: FREE

TED Talks – The Danger Of Silence

Hiểm họa từ sự im lặng!

8 traits of successful people – Richard St. John 07:18Độ khó: FREE

8 Traits Of Successful People

8 đặc điểm của người thành công