Độ khó: VỪA Health - Lifestyle

Cách làm nguồn nước của bạn sạch hơn

Ngôi nhà của bạn đang lắp đặt nguồn nước từ hệ thống nước sạch? Nhưng có chắc là nguồn nước đó đã hoàn toàn đảm bảo? Video sẽ cung cấp thêm tới bạn một mẹo rất đơn giản để trung hòa Clo có trong nước, bạn hãy cùng thử xem nhé!

Thời lượng video:
02:08
Bài giảng:
05:46
Flashcard:
10 flashcard
Từ vựng:
20 từ mới
Quiz 1: Nghe - Điền từ
5 câu, Vừa
Quiz 2: Nghe - Hiểu
4 câu, Vừa