Học tiếng Anh qua những câu chuyện ngụ ngôn ngắn, truyền tải những bài học cuộc sống vô cùng ý nghĩa. Để học hiệu quả nhất với iGo10 bạn nên làm theo các bước sau:

Bước 1: Xem video với phụ đề. Bạn có thể xem đi xem lại để hiểu video.

Bước 2: Xem flashcard từ mới để nắm được những từ vựng, cấu trúc quan trọng.

Bước 3: Làm Quiz tương ứng với video để kiểm tra kiến thức đã học.

Cây sồi và cây sậy

Con cáo và chùm nho

Hai người bạn đồng hành

Ông lão và những đứa con

Bồ câu và kiến