Tổng hợp các tips khi làm bài thi IETLS từ Hội Đồng Anh - British Counsil. Điểm qua những tips quan trọng và hữu ích giúp bạn đạt điểm tối đa với bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết của bài thi IETLS.

Chuẩn bị cho bài thi đọc IELTS

Chặng đường chinh phục IELTS - Bài thi đọc

Mẹo làm bài thi viết số 1 của kỳ thi IELTS

Nguyên tắc POWER cho bài 2 của phần thi viết IELTS

Từ vựng trong bài viết IELTS

Bài viết IELTS: Ngữ pháp

Viết IELTS - Tính mạch lạc và tính liên kết

Bài viết IELTS: Đáp ứng đề bài/ Chinh phục đề bài

Từ vựng cho bài thi Nói IELTS

Bí quyết cho bài thi nói IELTS: Ngữ pháp

Hoàn thiện tiếng Anh cho bài kiểm tra nói IELTS: Phát âm

Hoàn thiện tiếng Anh cho bài thi nói IELTS: Sự trôi chảy và mạch lạc