10 video bài giảng tiếng Anh cơ bản của cô Rebecca giúp bạn nâng cao trình độ ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng viết và tự tin hơn trong giao tiếp hàng ngày. Học ngay nào.

Bạn có biết 8 thành ngữ với từ "Take" này không?

6 thành ngữ về con người

8 lỗi ngữ pháp phổ biến trong tiếng Anh

Khi nào không sử dụng giới từ trong tiếng Anh!

Cấu trúc "No matter..."

10 cách để nói "Tôi không biết" trong tiếng Anh

Cách nói quá trong tiếng Anh

Làm cách nào để khiến mọi người nói "Đồng ý"

8 lỗi hay gặp khi viết thư trong tiếng Anh

Động từ dùng để chỉ việc nhà hàng ngày