Độ khó: DỄ Politics

Quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT - Hillary Clinton

Cùng nghe thông điệp của bà Hillary Clinton về vấn đề quyền bình đẳng của các cá nhân thuộc cộng đồng LGBT và kêu gọi mọi người thừa nhận các quyền tự do của họ.

Thời lượng video:
02:20
Flashcard:
6 flashcard
Từ vựng:
22 từ mới
Quiz 1: Nghe - Điền từ
6 câu, Dễ