Độ khó: VỪA Culture

Nguồn gốc Ngày Trái Đất

Mỗi năm một lần, Ngày Trái Đất diễn ra. Với học sinh, đó là lúc trồng cây, tham gia các chương trình tái chế và làm những việc bảo vệ môi trường. Nhưng ý nghĩa thực sự của ngày này là gì? Có vẻ mọi người đang kỷ niệm ngày này tương tự như ngày Tình Nhân hay ngày Thánh Patrick. Thực tế, vai trò của ngày Trái Đất đang ngày một quan trọng và chúng ta rất cần phải biết rõ lịch sử của nó. Hãy cùng iGo10 tìm hiểu và học những cụm từ tiếng Anh về môi trường thú vị nhé.

Thời lượng video:
02:56
Bài giảng:
07:28
Flashcard:
6 flashcard
Từ vựng:
15 từ mới
Quiz 1: Nghe - Điền từ
7 câu, Vừa