UN Arbitration Court Rules Against China’s South Sea Claims 02:57Độ khó: FREE

UN Arbitration Court Rules Against China’s South Sea Claims

Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc bác bỏ chủ quyền trên Biển Đông của Trung Quốc

Nelson Mandela Biography 05:33Độ khó: FREE

Nelson Mandela Biography

Tiểu sử Nelson Mandela

BREXIT: The Impact On The UK And The EU 02:04Độ khó: FREE

BREXIT: The Impact On The UK And The EU

BREXIT: Những tác động tới Anh và Liên minh châu Âu

EU Referendum Explained: Brexit For Non-Brits 02:21Độ khó: FREE

EU Referendum Explained: Brexit For Non-Brits

Giải thích về Brexit và cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề rút khỏi Liên minh châu Âu

What you might not know about the Declaration of Independence – Kenneth C. Davis 03:26Độ khó: FREE

What You Might Not Know About The Declaration Of Independence

Những điều có thể bạn chưa biết về bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ

Hillary Clinton: I’m With Him 00:31Độ khó: FREE

Hillary Clinton: I’m With Him

Hillary Clinton: Tôi đứng về phía Tổng thống Obama

Refugee crisis easily explained 03:50Độ khó: FREE

Refugee Crisis Easily Explained

Giải thích đơn giản về khủng hoảng tị nạn

How Is Power Divided In The United States Government? 03:34Độ khó: FREE

How Is Power Divided In The United States Government?

Quyền lực của chính phủ Mỹ được phân bố như thế nào?

Protecting Our Planet For Future Generations 03:06Độ khó: FREE

Protecting Our Planet For Future Generations

Bảo vệ hành tinh cho những thế hệ tương lai

Equal For LGBT Community- Hillary Clinton 02:20Độ khó: FREE

Equality For LGBT Community – Hillary Clinton

Quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT - Hillary Clinton

President Obama Delivers Remarks At The National Convention Center – Part 3 8:19Độ khó: FREE

Part 3 – President Obama Delivers Remarks At The National Convention Center

Phần 3 - Tổng thống Obama phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

President Obama Delivers Remarks At The National Convention Center – Part 2 10:09Độ khó: FREE

Part 2 – President Obama Delivers Remarks At The National Convention Center

Phần 2 - Tổng thống Obama phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

President Obama Delivers Remarks At The National Convention Center – Part 1 12:50Độ khó: FREE

Part 1 – President Obama Delivers Remarks At The National Convention Center

Phần 1 - Tổng thống Obama phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

10 Things You Didn’t Know About Hitler 03:13Độ khó: FREE

10 Things You Didn’t Know About Hitler

10 điều bạn không biết về Hitler

President Obama Cries During Gun Violence Speech 01:55Độ khó: FREE

President Obama Cries During Gun Violence Speech

Tổng thống Obama rơi lệ khi nói về bạo lực súng đạn

Bhutan – The Most Happiness Country In The World 18:55Độ khó: FREE

Bhutan – The Most Happiness Country In The World

Bhutan - Đất nước hạnh phúc nhất thế giới