Sally Kohn: Lets try emotional correctness 06:00Độ khó: FREE

Let’s Try Emotional Correctness

Hãy thử trở nên đúng đắn về mặt tình cảm

Change the way you look at woman 01:47Độ khó: FREE

Change The Way You Look At Woman

Thay đổi cách nhìn người phụ nữ

Katy Perry – Rise (NBC Olympics video) 03:21Độ khó: FREE

Katy Perry – Rise

Katy Perry - Trỗi dậy

Meg Jay: Why 30 is not the new 20 14:42Độ khó: FREE

Why 30 Is Not The New 20

Tại sao tuổi 30 lại không phải là một tuổi 20 mới?

Angela Lee Duckworth: The key to success? – Grit 06:07Độ khó: FREE

The Key To Success – Grit

Chìa khóa của sự thành công chính là sự bền bỉ

A Young Girl’s Letter to the President about Her Gay Dads 02:36Độ khó: FREE

A Young Girl’s Letter To The President About Her Gay Dads

Bức thư của một bé gái gửi cho Tổng thống về hai người cha đồng tính

What It’s Really Like To Have Cancer? 04:35Độ khó: FREE

What It’s Really Like To Have Cancer?

Ung thư thật sự như thế nào?

How To End A Bad Relationship? 03:40Độ khó: FREE

How To End A Bad Relationship?

Làm thế nào để kết thúc một mối quan hệ tồi?

The Power Of Positive Thinking 01:14Độ khó: FREE

The Power Of Positive Thinking

Sức mạnh của suy nghĩ tích cực

Tan Le: My immigration story 12:17Độ khó: FREE

My Immigration Story

Câu chuyện nhập cư của tôi

We Need To Be Lost To Find Ourselves 02:13Độ khó: FREE

We Need To Be Lost To Find Ourselves

Hành trình tìm kiếm bản thân

The Once-Homeless Billionaire – My Keys to Success 01:58Độ khó: FREE

The Once-Homeless Billionaire – My Keys To Success

Tỷ phú vô gia cư chia sẻ về bí quyết thành công

My New Chapter – Michelle Phan 04:16Độ khó: FREE

My New Chapter – Michelle Phan

Chương mới cuộc đời - Michelle Phan

Steve Jobs – Inspirational Speech “If today were the last day of my life” 01:54Độ khó: FREE

Steve Jobs: “If Today Were The Last Day Of My Life”

Steve Jobs: "Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời tôi"

Josh Hutcherson’s Advice To His Younger Self 01:48Độ khó: FREE

Josh Hutcherson’s Advice To His Younger Self

Lời khuyên của Josh Hutcherson cho chính anh khi còn trẻ

Kids Of Gay Parents Speak Out 03:48Độ khó: FREE

Kids Of Gay Parents Speak Out

Con Của Các Gia Đình Đồng Tính Lên Tiếng

123...