Độ khó: KHÓ Entertainment - Art

Động vật có thích âm nhạc không?

Chúng ta đều biết rằng con người thích âm nhạc, thế còn động vật thì sao? Các nhà khoa học đã tìm thấy câu trả lời qua nghiên cứu trên cá heo và chim. Hãy xem video này để biết những người bạn động vật của chúng ta thích thể loại âm nhạc nào nhé.

Thời lượng video:
02:52
Bài giảng:
10:19
Flashcard:
10 flashcard
Từ vựng:
20 từ mới
Quiz 1: Nghe - Điền từ
5 câu, Khó
Quiz 2: Nghe - Hiểu
4 câu, Khó