Độ khó: KHÓ Entertainment - Art

5 cách cải tiến thức ăn mà chúng ta rất cần

Bạn có phải là một tín đồ của việc ăn uống? Nếu có, thì bạn đã biết cách để “cải tiến” việc ăn uống của mình sao cho tiện lợi nhất chưa? Cùng nghe lời khuyên từ anh chàng này và học thêm từ vựng tiếng Anh nhé!

Thời lượng video:
03:24
Flashcard:
1 flashcard
Từ vựng:
20 từ mới